Vremenska prognoza

18. октобра 2018., 23:09
Uglavnom oblačno.
Uglavnom oblačno.
14°C
Subjektivno: 14°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 88%
Brzina vetra: 4 km/h JZ
Naleti vetra: 4 km/h
Izlazak sunca: 06:59
Zalazak sunca: 17:52
Prognoza - 18. октобра 2018.
Dan
Mestimično oblačno.
Mestimično oblačno.
23°C
Brzina vetra: 4 km/h I
Naleti vetra: 7 km/h
Noć
Delimično oblačno.
Delimično oblačno.
10°C
Brzina vetra: 4 km/h Z
Naleti vetra: 4 km/h
 

 

– Okončane nabavke – 2015.

Нови Закон о јавним набавкама ступио је на снагу 06. јануара 2013. године, а примењује се од 01. априла 2013. године. Објављен је у Службеном гласнику РС број 124/12. Комплетан Закон о јавним набавкама можете преузети овде: Закон о јавним набавкама

Архива окончаних и обустављених поступака 2015:

 

Изградња приступне саобраћајнице до рециклажног дворишта од 23.10.2015.
Изградња таложника на постројењу за прераду воде у Горњој Каменици, I фаза од 08.10.2015.
Реконструкција коловозног застора у улици Милована Глишића са реконструкцијом врха Тешњара од 08.10.2015.
Изградња таложника на постројењу за прераду воде у Горњој Каменици, I фаза од 26.10.2015.
Чишћење канала у путном појасу улица од 29.10.2015.
Набавка клупа, канти за отпатке, набавка бус стајалишта и „печурки“ од 13.10.2015.
Израда хидроизолације постројења за прераду воде и резервоара у Горњој Каменици од 06.10.2015.
Изградња црпне станице у Доњој Забрдици од 30.09.2015.
Израда навоза и приступне саобраћајнице моста за Веселиновиће од 16.10.2015.
Пројектовање санација клизишта на територији града Ваљева од 11.12.2015.
Реконструкција парка на ,,Пећини“ у Ваљеву – трећа фаза од 03.11.2015.
Изградња таложника на постројењу за прераду воде у Горњој Каменици, I фаза од 01.12.2015.
Изградња интерне фекалне канализације са црпном станицом - ,,Стефил“ од 03.11.2015.
Изградња фекалне канализације,по партијама:
1. партија Изградња фекалне канализације у ул.Стевана Филиповића
2. партија Изградња фекалне канализације у ул.Сувоборска и Обилазни пут
3. партија Изградња фекалне канализације Ћатин пут-крак
4. партија Изградња фекалне канализације у ул.Боре Баруха-крак
од 09.10.2015.
Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима -Дома здравља Ваљево- од 18.11.2015.
Санација клизишта:
1.партија - Санација клизишта на путу Ставе – Ситарице и на путу Ставе – Дренајић
2.партија – Санација потпорног зида у ул. Прешернова бр. 17 и клизишта на путу М4 – Параментићи
3.партија – Санација клизишта на путу Царић – Ерачко гробље и клизиште на путу Тупанци - Стајник од 16.10.2015.
Изградња моста на реци Обници-Ђедина брана од 13.11.2015.
Израда црпне станице и резервоара у Рађевом Селу од 01.10.2015.
Изградња улице Синђелићеве – улице Мирка Обрадовића од 13.10.2015.
Инвестиционо одржавање путева на територији града Ваљева – други приоритет од 05.10.2015.
Изградња путева: МЗ Оглађеновац – Дом гаража; Козличић – Печати; Поћута – село Грачаница; Беомужевић (друга фаза) од 07.10.2015.
Инвестиционо одржавање улица на територији града Ваљева – други приоритет од 07.10.2015.
Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима -Дома здравља Ваљево- од 12.10.2015.
Изградња улице Синђелићеве од улице Пантићеве до улице Владике Николаја од 05.10.2015.
Инвестиционо одржавање улице Синђелићева (од улице Карађорђева до моста на Колубари) од 05.10.2015.
Инвестиционо одржавање улице Војводе Мишића(од Карађорђева до улице Владике Николаја) од 02.10.2015.
Геодетске услуге за потребе израде урбанистичких планова од 20.10.2015.
Повећање протицајног профила бујичних водотокова од 20.10.2015.
Изградња моста на реци Обници-Ђедина брана од 08.10.2015.
Реконструкција спортског терена у Насељу ,,Колубара 2“:
1.партија Реконструкција ограде
2.партија Реконструкција терена од 14.10.2015.
Извођење радова на редовном одржавању улице Прве бразде – од ул.Сувоборске до Вајата у граду Ваљеву од 04.09.2015.
Израда хидро и термо изолације постојећих трибина и објекта свлачионице са мокрим чворовима у СРЦ,,Петница од 02.10.2015.
Изградња градске оптичке мреже при изградњи топловода: А) од Насеља збратимљени градови кроз Насеље М.Бјелице до Синђелићеве улице (секција 4) и Б) од Насеља Сретена Дудића кроз улице Синђелићеву, Љубе Ковачевића, Пантићеву и Ј.Дудића до улице В.Мишића (секција 5) од 02.10.2015.
Изградња Хале спортова у граду Ваљеву од 31.08.2015.
Санација и поправка локалних и некатегорисаних путева на територији града Ваљева од 12.10.2015.
Санација клизишта на путу Драчић-Пријездић и санација клизишта на путу Мајиновић - Врлобаш од 11.08.2015.
Хитне интервенције на макадамским путевима према налогу надлежних инспекцијских и других органа на територији града Ваљева од 24.08.2015.
Извођење радова на изради навоза за мост Бошковић од 08.09.2015.
Реконструкција дома у селу Доњи Таор на територији града Ваљева од 02.09.2015.
Санација клизишта у ул. Марка Краљевића и ул. Златиборске – II фаза од 11.08.2015.
Редовно одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева од 16.07.2015.
Санација клизишта у парку ,,Пећина“ у Ваљеву од 15.07.2015.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: (од 14.07.2015.)

1. партија - Набавка за WIFI мрежу за Интернет и видео надзор за БИД зону
2. партија - Набавка корпи за отпатке и додатно учвршћивање постојећих баријерних украсних стубића у БИД зони од 10.08.2015.
Изградња градске оптичке мреже при изградњи топловода у ул. Железничкој од Хајдук Вељкове улице до ул. Вука Караџића (секција 3) од 24.08.2015.
Израда заштитне ограде на улицама на територији града Ваљева од 11.08.2015.
Реконструкција парка на ,,Јадру“ у граду Ваљеву од 14.07.2015.
Израда заштитне ограде на путу за Аничиће од 11.08.2015.
Израда црпне станице и резервоара у Рађевом Селу од 15.07.2015.
Партерно уређење нове ОШ ,,Милован Глишић“ у Ваљеву од 24.06.2015.
Инвестиционо одржавање степеништа у граду Ваљеву од 14.07.2015.
Изградња моста преко реке Обнице за насеље Веселиновићи од 23.07.2015.
Зимско одржавање саобраћајница на Дивчибарама – зимска сезона 2015/2016. годину од 09.06.2015.
Израда идејног пројекта и извођење радова према израђеном пројекту видео надзора у Ваљеву на следећим локацијама: у улици Владике Николаја код предузећа ,,Publik“, у улици Војводе Мишића код продавнице ,,Сезам“ и у улици Мајора Илића код дечијег игралиште у парку ,,Пећина“ од 28.05.2015.
Зимско одржавање саобраћајница на територији града Ваљева – зимска сезона 2015/2016. годину од 09.06.2015.
Извођење радова на изради навоза за мостoве од 26.06.2015.
Радови на обележавању хоризонталне и вертикалне сигнализације за унапређење безбедности саобраћаја у зони школа на територији града Ваљева од 14.05.2015.
Редовно одржавање сеоских атарских макадамских и земљаних путева на територији града Ваљева од 10.06.2015.
Услуге одржавања и поправке службених аутомобила од 17.06.2015.
Извођење радова на изградњи котларнице са цевном мрежом у СРЦ Петница од 03.06.2015.
Успостављање аутоматске метеоролошке станице на Дивчибарама од 03.06.2015.
Изградња фекалне канализације у ул. Миливоја Спасојевића у граду Ваљеву од 09.04.2015.
Извођење радова на редовном одржавању улазне траке пута М4 смер Београд - Ваљево од 06.04.2015.
Изградња мостова: преко реке Обнице за Параментића куће у Ваљеву, преко реке Градац код Новаковића кућа у Ваљеву и преко реке Колубаре у селу Веселиновац. од 08.04.2015.
Изградња јавног осветљења у улици Селимира Ђорђевића у Ваљеву од 27.04.2015.
Инвестиционо одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева од 21.04.2015.
Санација клизишта између улица Златиборске и Његошеве у граду Ваљеву од 11.05.2015.
Набавка аутомобила од 30.04.2015.
Обележавање хоризонталне сигнализације на улицама на територији града Ваљева од 03.03.2015.
Редовно одржавање тргова на територији града Ваљева од 21.04.2015.
Дератизација и дезинсекција на територији града Ваљева од 27.03.2015.
Редовно одржавање путног појаса и одводњавање путева на територији града Ваљева од 03.04.2015.
Реконструкција Карађорђеве улице у граду Ваљеву од 19.02.2015.

Пројектовање санација клизишта на територији града Ваљева од 10.02.2015.

Геодетске услуге од 02.03.2015.
Редовно одржавање путног појаса и одводњавање на улицама на територији града Ваљева од 06.03.2015.

Изградња моста преко реке Обнице за Бошковиће од 17.03.2015.

Изградња отвореног спортског терена за кошарку на локацији “Студент” у Ваљеву – II фаза

Редовно одржавање водотокова II реда на територији града Ваљева од 02.03.2015.

Хитне интервенције рашчишћавања и неопходне санације клизишта на путевима на територији града Ваљева од 16.03.2015.

Изградња моста на реци Градац за Аничиће од 11.03.2015.

1.партија: Санација клизишта између улица Златиборске и Његошеве
2.партија: Санација клизишта између улица Марка Краљевића и Златиборске I фаза од 06.03.2015.

Редовно одржавање асфалтираних путева на територији града Ваљева од 26.01.2015.

Редовно одржавање асфалтираних улица на територији града Ваљева од 23.01.2015.

Редовно одржавање макадамских путева на територији града Ваљева од 30.01.2015.

Инвестиционо одржавање улица на територији града Ваљева од 26.01.2015.

Инвестиционо одржавање путева на територији града Ваљева од 26.01.2015.

Набавка електричне енергије за јавно осветљење и семафоре на територији града Ваљева од 22.01.2015.

Редовно одржавање макадамских улица на територији града Ваљева од 13.02.2015.

Одржавање вертикалне сигнализације на улицама на територији града Ваљева од 04.02.2015.

Набавка горива од 28.01.2015.

Редовно одржавање и поправка урбаног мобилијара од 26.01.2015.

Редовно одржавање семафора на територији града Ваљева од 22.01.2015.

Najnovije

Mesečna arhiva članaka

Kalendar

октобар 2018.
П У С Ч П С Н
« мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031